İstanbul, Türkiye
+90 (216) 621 2112
info@azeotomasyon.com

KVKK Aydınlatma Metni

Görüntü İşleme ve Boyutsal Ölçüm Çözümleri

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AZE Otomasyon Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Bu bağlamda mal ve hizmet satışları kapsamında, satış ve satış sonrası faaliyetlerimizi yürütebilmek, lojistik faaliyetlerimizi, müşteri memnuniyetini, sözleşme süreçlerimizi, mal ve hizmetlerimizden en verimli şekilde faydalanmanızı sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarınıza çözüm üretmek, dolayısıyla tüm iletişim faaliyetlerimizi sürdürebilmek için şahsınıza ve firmanıza ait isim, unvan, posta adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, fatura içerikleri, finans bilgileri ve hukuki işlem bilgileriniz, telefon, e-posta, web portal araçlarımızla işlenecek, kaydedilecek, sınıflandırılacak ve muhafaza edilecektir.

Ayrıca firmamızda güvenliği sağlamak amacı ile ziyaretçilerimiz ve personelimizin giriş çıkış saatleri ile bulunma süreleri ve bulunulan yerler kameralar aracılığı ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Tüm çalışan ve ziyaretçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak amacıyla, sağlık durumu gösterir belgelerin ve ateş ölçümü değerlerinin kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre AZE Otomasyon Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’nin BİLMO Sanayi Sitesi No: 8 Tuzla İstanbul adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@azeotomasyon.com adresine iletebilirsiniz.

Referanslar

Translate »